D'Zil vum Krautgaart SoliBa ass et en flexibelen Präis fir den individuellen Konsument ze erméiglechen an gläichzäiteg e respektabelen Loun fir de Produzent ze generéieren.

Du kenns den SoliBa schonn? Dann kënns de hei direkt bei den Umeldeformulaire!

Umeldung fir 2021 ab Ufank November 2020

Iwwert eisen Newsletter gës du gewuer esoubal d'Umeldungen op ginn:

Merci fir deng Aschreiwung. Ab elo kriss du de Krautgaart Newsletter.

SoliBa - De solidareschen Bäitrag

vum Krautgaart

size_l.png

De SoliBa gëtt dir als Member vum Krautgaart Geméiskuerf d’Méiglechkeet no dengen Mëttelen iwwert däin Bäitrag ze entscheeden. Mat der  Héicht vum duerchschnëttlechen SoliBa veränneren sech virun allem d'Salairen vun den Krautgaartler. Parallel ginn eis aner Dieren op, wéi eisen Service weider ze verbesseren an Leit auszebilden.

 

Du kanns tëschent folgenden SoliBa* wielen:

*Bezuelung an bis zu 6 Tranchen méiglech

SoliBa 800€*

size_l.png

Solidareschen Mindestbäitrag. Krautgaart netto Salairen <1900€ 

SoliBa 950€

size_l.png

Recommandéierten Mindestbäitrag. Krautgaart netto Salairen tëschent 2100 an 2200€

SoliBa 1100€

size_l.png

Krautgaart netto Salairen tëschent 2300 an 2400€

SoliBa 1250€

size_l.png

Krautgaart netto Salairen tëschent 2500 an 2600€

size_l.png

Mir schafen Transparenz! - D'Basis vum SoliBa

Den Diagramm weißt d'Käschtenverdeelung vun der Krautgaart Geméisproduktioun 2019. Op dëser Basis hu mir den Mindest-SoliBa ausgerechent. Den Mindest-SoliBa ass deen Betrag deen wéinstens muss bezuelt ginn fir all Produktiounskäschten ze decken an den Mindestloun un Krautgaartler ze bezuelen. 

Cost_Allocation_KGVegetableProduction.pn